Zatím uspěli tři uchazeči o SCM

Pětice úspěšných sportovců z žebříčků sportovního centra mládeže pro rok 2022 absolvovala v atletické hale na pražském Strahově obecné testování, jenž bylo po patnácti letech inovováno. Počet disciplín narostl a také došlo k jejich zintenzivnění. Záměrem je více podnítit v přípravě mládeže zaměření na všestrannost, pohyblivost, rychlost, explosivní sílu a krátkodobější anaerobní vytrvalost. Důvodem je změna disciplín na OH, kdy dříve klíčové kilometrové disciplíny ve velkém ustoupily pětisetmetrové trati.

  • test pohyblivosti – 3 cviky – vzpažení zády ke zdi, – hodnotí se rozsah pohybu, dřep s tyčkou – hodnotí se technické zvládnutí pohybu, rotace v sedě – hodnotí se rozsah pohybu
  • rychlostní test: běh na 50m, hodnotí se dosažený čas
  • silový test tlak – bench s činkou podle aktuální hmotnosti závodníka. Dívky nar. 2006, 2007 60% hmotnosti, dívky nar. 2004, 2005 – 80% hmotnosti, chlapci nar. 2006, 2007 80% hmotnosti, chlapci nar. 2004, 2005 – 100% hmotnosti, přičemž hmotnost může být zaokrouhlena po 2,5kg. (např. činka 22,5kg nebo 25 kg nebo .….) Započítává se počet správně provedených cviků.
  • silový test tah – shyby dívky vlastní vahou, chlapci nar. 2006, 2007 vlastní vahou, chlapci nar. 2004, 2005 – 125% hmotnosti. Započítává se počet správně provedených cviků.
  • test explozivní síly: hod medicinbalem od prsou zády ke zdi, skok do dálky snožmo. Hodnotí se vzdálenost hodu a vzdálenost skoku
  • anaerobně vytrvalostní test: běh 800m, plavání 100m, hodnotí se dosažený čas

V letošním roce jsou požadavky na dosažení celkové bodové hranice velice mírné – minimální požadovaný bodový zisk byl 120 bodů, v následujících letech budou postupně navyšovány.

Předcházející obecné testy se skládaly ze tří částí a bylo v nichnutno získat v součtu dvou disciplín minimálně 270 bodů:

  • silového testu – tlaku (bench-pressu) a přítahu s činkou o váze poloviny aktuální hmotnosti závodníka po dobu dvou minut
  • anaerobně vytrvalostního testu: běh 1500m (chlapci) a 800m (děvčata)
  • anaerobně vytrvalostního testu: plavání 200m

Kvůli loňské epidemiologické situaci společné obecné testování uchazečů o SCM 2021 neproběhlo, závodníci jej absolvovali pouze v rámci svých loděnic.

Obecné testy v letošním roce zatím splnili Ondřej Prchlík, Klára Studničková a Štěpán Janoška. Poněvadž požadované bodové hranici se úspěšným podařilo dosáhnout už v atletické hale a po zvážení možností zaplavat potřebné časy v bazénu k závěrečné části závodníci Ostrožské Nové Vsi již nenastoupili. Simona Andrýsková a Daniel Knotek se pokusí uspět v náhradním termínu 11./12. prosince 2021.

Nejen sportovci, kteří se v letošních výsledcích pohybují v blízkosti hranice postupu do SCM, by se měli snažit během následujícího přípravného období kondici všemi tréninkovými prostředky zlepšovat. Běžecký trénink by potom měl hrát u mladých významnou roli i během celého roku. CÍLEM OBECNÉ PŘÍPRAVY MLÁDEŽE NENÍ SPLNĚNÍ TESTŮ SCM, ALE VYVÁŽENÝ A HLUBOKÝ KONDIČNÍ ZÁKLAD PRO DALŠÍ SPECIALIZOVANĚJŠÍ PŘÍPRAVU.
Rychlostní kanoistika je tvrdý sport a jen houževnatí a dobře kondičně připravení sportovci mají šanci v mezinárodním měřítku uspět. Výborné výsledky v obecných testech zvyšují pravděpodobnost úspěchu v rychlostní kanoistice, ale na druhou stranu tento nezaručují.