Příspěvky

Dle usnesení valné hromady TJ ONV konané v úterý, 8.června 2020 byla upravena výše minimálního ročního členského příspěvku od 1.1.2021

  • pro řádné členy na min. 1200,-Kč
  • pro přidružené členy na min. 600,-Kč

Termín úhrady je k 31.5. (Pokud je to možné, uhraďte co nejdříve)

členové oddílu poukázáním na účet TJ ONV u České spořitelny: číslo účtu 154 1322 349/0800, variabilní symbol rodné číslo plátce