Příspěvky

Dle usnesení valné hromady TJ ONV konané ve středu, 7.června 2023 byla upravena výše minimálního ročního členského příspěvku od 1.1.2024

  • pro řádné členy na min. 2500,-Kč; termín úhrady je k 31.1. (možno polovinu částky, druhou pak k 31.5.)
  • pro přidružené členy na min. 1000,-Kč; termín úhrady je k 31.5. (pokud je to možné, uhraďte co nejdříve)

členové oddílu poukázáním na účet TJ ONV u České spořitelny: číslo účtu 154 1322 349/0800, variabilní symbol rodné číslo plátce