Propozice

propozice & plakátky ke stažení

propozice kanoe.cz

 • Název závodu: XLVII. Novoveský přespolák, závod Velkomoravské ligy a Českáho poháru benjamínků, Sportuj s námi
 • Pořadatel: Oddíl kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s.
 • Ředitel závodu: Vít PJAJČÍK (tel.: 607 677 778, eml: canoe.onv@gmail.com)
 • Vrchní rozhodčí: Tomáš MLČOCH
 • Zást.vrch.rozh.: Marek MAZUR
 • Datum závodu: 6.dubna 2024
 • Místo závodu: jezero Čtverec v Ostrožské Nové Vsi a jeho okolí, Nádražní 970, Ostrožská Nová Ves
 • Přihlášky: do 3.dubna 2024 prostřednictvím přihlašovacího modulu na kanoe.cz (v případě, že přihlášený nebude startovat v odpoledním přespolním běhu, zašlete tuto informaci případně seznam e-mailem (canoe.onv@gmail.com); stejně tak v případě, že má zájem startovat pouze v odpoledním přespolním běhu nebo pádlovat v ostatních lodních kategoriích (tedy mimo rychlostní typy lodí)
 • Startovné: 100,-Kč za pádlujícího, kategorie Open, šplh, vrh a běh dobrovolné příspěvky
 • Změny a dohlášky: pouze e-mailem (canoe.onv@gmail.com) do pátku, 5.dubna 2024 do 19:00 (dohlášky budou akceptovány jen v nepohárových disciplínách a pokud to umožní rozlosování i časový pořad)
 • Technická porada: v sobotu, 6.dubna 2024 od 9:00 v areálu loděnice (změny ve startovní listině viz.výše)
 • Ceny: originální medaile, odměny pro vítěze v kombinaci pádlování+běh
 • Ubytování: rezervace u ředitele závodu, kempování v areálu za poplatek možné po předběžné rezervaci
 • Vjezd k závodišti: povolení k vjezdu bude vystaveno pouze na základě předem zaslané RZ a typu vozidla (počet limitován!; 1 klub/oddíl=MAX 1 povolení); nutno zaslat do čtvrtka, 28.března 2024 !!!
 • V případě tří a více přihlášených lodí v kategoriích benjamínků hodnoceni i rozdělováni podle ročníků; v případě dvou a méně přihlášených lodí ve všech kategoriích hodnocení spolu s další věkovou kategorií (týká se i vyšších věkových kategorií)
 • Součástí programu bude také samostatná soutěž ve šplhu na tyči a ve vrhu koulí
 • Odpovědnost za zdravotní způsobilost účastníků má vysílající organizace, v případě individuelních přihlášek jednotliví účastníci, u nezletilých zákonný zástupce.

Věkové kategorie a disciplíny

 • veteráni, 1989 a starší: K1, C1 4000m, přespolní běh 7,5km
 • veteránky, 1989 a starší: K1, C1 4000m, přespolní běh 2,5km
 • muži: K1, C1 4000m, přespolní běh 7,5km
 • ženy: K1, C1 4000m, přespolní běh 2,5km
 • junioři, 2006-2007: K1, C1 4000m, přespolní běh 7,5km
 • juniorky, 2006-2007: K1, C1 4000m, přespolní běh 2,5km
 • dorostenci, 2008-2009: K1, C1 4000m, přespolní běh 7,5km
 • dorostenky, 2008-2009: K1, C1 4000m, přespolní běh 2,5km
 • žáci, 2010, 2011: K1, C1 4000m, přespolní běh 2,5km
 • žačky, 2010, 2011: K1, C1 4000m, přespolní běh 2,5km
 • benjamínci, 2012: mK1, mC1 2000m, přespolní běh 1km
 • benjamínci, 2013: mK1, mC1 2000m, přespolní běh 1km
 • benjamínky, 2012: mK1, mC1 2000m, přespolní běh 1km
 • benjamínky, 2013: mK1, mC1 2000m, přespolní běh 1km
 • benjamínci, 2014 a mladší: mK1, mC1 2000m, přespolní běh 0,5km
 • benjamínky, 2014 a mladší: mK1, mC1 2000m, přespolní běh 0,5km
 • ostatní typy lodí poháněné pádlováním/sjezdařské, slalomové, dračí, pramice, rafty, turistické kanoe, padleboardy, etc. 1km
 • šplh na tyči, vrh koulí (dle zájmu; přihlášky na místě)