Deníky

Odkaz na vkládání údajů z tréninkových deníků do databáze ČSK. Přihlašovací údaje zašle vedoucí trenér na vyžádání. Stejně tak si zájemci mohou vyžádat tréninkový deník, na základě jehož vyplňování je doplňována tréninková docházka související s případnými oddílovými dotace na soustředění a soutěže.

http://srk.kanoe.cz/scm/editace.html

Sledování účinnosti tréninkového procesu a pokyny k vedení tréninkové dokumentace

Popis tréninku

Pravidelně popisujeme absolvovaný trénink. Doporučují se popisovat také pocity z tréninku, eventuelně evidovat v jaké skupině či individuálně byl trénink absolvován, jestli nebylo extrémní počasí či drobné zdravotní nebo jiné omezení. Také je dobré evidovat některé dosažené výkony pro motivační potřebu sportovce. Sportovci takovéto vedení deníku přináší také výhodu v možnosti těsnější spolupráce s trenérem. Trenér má o svěřenci větší přehled, může mu lépe poradit a má větší pravděpodobnost vhodnějšího plánování budoucí přípravy. Také závodník sám může ve svých denících v budoucnu najít poučení, inspiraci nebo dávno zapomenuté skutečnosti.

Příklad minimálního nutného zápisu tréninku:
I.Voda 12km 3x2km (6min)
II.Běh 7km souvisle

Příklad zápisu sportovce vedoucího si deník podle doporučení:
I.Voda 13km, 3x2km na čas (pauza 6min), 9:14, 9:35, 9:41, jelo se mi dobře, ale jen první úsek, pak jsem vytuhnul, celkově lepší jen Honza, TF max.: 1.184, 2.187, 3.186
II. Běh 7km, 1.km lehce, pak ostře 23min, utekl všem, TF max.: 176, TF průměr: 165

Evidence objemů tréninku v jednotlivých tréninkových ukazatelích

Obecné tréninkové ukazatele (OTU)

 • 115 TD – tréninkových dní, evidujeme počet dní tréninku
 • 116 TJ – počet tréninkových jednotek. Jednotka je tréninkový úsek oddělený od ostatních jednotek odpočinkem nejméně dvě hodiny dlouhým
 • 117 ZAV / ST – závody / starty, rozdělení kolonky na 2 části, nahoře závod, dole počet startů, závod a start rozlišujeme: – závod je např. MČR Račice a start je K1 500m rozjížďka, K2 1km finále atd.
 • 118 ČZ – celkový čas zatížení v hodinách. Do celkového času zatížení nezapočítáváme regeneraci, strečink apod. Čas zatížení je denně možno evidovat v minutách, ale týdenní součty evidujeme v hodinách, jestliže uváděný čas překročí jednu hodinu. To platí u všech položek evidovaných v čase!
 • 119 REG – regenerace, celkový čas věnovaný regeneraci. Regenerací rozumíme masáže, podvodní masáže, saunu, popř. lázeňské procedury. Strečink apod. evidujeme zvlášť.
 • 120 NEM / OM – nemoc /omezení, nahoře nemoc (bez možnosti tréninku), dole zdravotní omezení v počtu dní (v jednom dni buď nemoc nebo omezení)

Speciální tréninkové ukazatele (STU)

 • 101 V-C – voda celkem, celkový počet ujetých kilometrů
 • 102 V-R – voda rychlost v kilometrech – úseky dlouhé maximálně 200m (většinou dlouhé kolem 100m) nejvyšší možnou intenzitou s dlouhým odpočinkem. Rozhodující pro evidenci mezi rychlost nebo TT je intenzita. Některé „hraniční“ příklady: Mezi rychlost (z pohledu evidence v RK) ještě patří 5x200m (pauza 6min) nebo 4x100m (pauza 2min) nebo 4x[4x50m(pauza15sec)] (pauza6min). Mezi rychlost už nepatří např.3x200m (pauza 2min) nebo 4x100m(pauza 1min) nebo 8x50m(pauza 20sec). Přesná hranice neexistuje a také se posouvá s věkem. Frekvence pádlování např. dorostence kajakáře zhruba od 140 záběrů/min., kanoisty zhruba od 70 záběrů/min. Sledování tepové frekvence jako ukazatele intenzity při nácviku rychlosti je pro téměř výhradně anaerobní povahu zatížení bezpředmětné.
 • 103 V-TT – voda traťové tempo v kilometrech – úseky v délce do max. 1000m, rozhodující pro evidenci mezi TT nebo vytrvalost je opět intenzita, ta by se měla blížit intenzitě TT na 500 a 1000m. Intenzita není totéž co subjektivní úsilí. Intenzitou rozumíme frekvenci pádlování, rychlost lodi, energetický výdej,… Např. abychom jeli 5x200m(100m) všechny úseky stejnou intenzitou, vynaložíme postupně vždy větší úsilí. Hraniční příklady: Mezi TT ještě patří 4x800m(pauza 10min). Mezi TT už nepatří 4x1000m (pauza 6min). Frekvence pádlování např. dorostence kajakáře zhruba 90-130 záběrů/min., kanoisty zhruba 50 – 65 záběrů/min. Sledování tepové frekvence jako ukazatele intenzity při nácviku TT je pro silně anaerobní povahu zatížení téměř bezpředmětné.
 • 104 RV – rychlá vytrvalost – z části anaerobní, vyšší tempo, vyšší TF, vyšší frekvence pádlování, kratší úseky nežli PV (105) ale přitom nižší intenzita nežli traťové tempo
 • 105 PV – pomalá vytrvalost – aerobní, nižší tempo, nižší TF, nižší frekvence pádlování, delší úseky nežli RV (104), zatížení, které klade nároky na aerobní kapacitu organismu (dochází k znatelnému zadýchání)
 • 106 POS – celkový čas posilování v hodinách, evidujeme čas a bez výraznějších prostojů mezi sériemi. U mladších kategorií (hlavně u žáků) preferujeme především silově náročné gymnastické cvičení (shyby, kliky, šplh na laně, cvičení na nářadí, …) Takovéto posilování lze evidovat navíc i zvlášť ve spodní části kolonky jako ostatní posilování, také je někdy uváděno jako posilování bez činek.
 • 107 SPEC POS – evidujeme celkový čas věnovaný speciálnímu posilování. Např.: pádlování s výraznou brzdou, větším závažím nebo na výrazné mělčině, pádlovací bazén, trenažéry a tahadla. Jízda na vodě s brzdou, závažím nebo na mělčině je evidována také v předchozích kolonkách, takže do celkového času zatížení tyto aktivity už znovu nezapočítáváme.
 • 108 B-C – běh / běh na lyžích – celkem naběhaných kilometrů. V horní části kolonky evidujeme celkový počet kilometrů naběhaných po suchu a v dolní části kolonky celkový počet kilometrů ujetých na lyžích. Kilometry běhu a běhu na lyžích nesčítáme.
 • 109 B-Ú – běh úseky v kilometrech, úseky fyziologicky a časově odpovídající traťovému tempu na vodě a úseky kratší. Trénink typu 4x1km a delší evidujeme už jako vytrvalostní běh (následující STU).
 • 110 B-V – běh vytrvalost, veškerá vytrvalost (ne volný běh nebo klus) v kilometrech
 • 111 PL – doba plaveckého tréninku bez delších přestávek v hodinách
 • 112 OST – ostatní, čímž rozumíme především cyklistiku nebo rychlobruslení, evidujeme celkový čas zatížení v hodinách
 • 113 SH – sportovní hry – pouze aktivní formy, nikoliv čas strávený stáním v brance, na metě či pod sítí apod. v hodinách
 • 114 KOM – kompenzační cvičení, strečink v hodinách

V případě vlastní potřeby lze evidovat některé tréninkové ukazatele podrobněji (např. vytrvalostní úseky na vodě, úseky v plavání atd.). Jednotlivé OTU a STU však musí odpovídat jednotlivým kolonkám, případné další ukazatele pro vlastní potřebu evidujte ve spodní části kolonek. Důkladná evidence STU a OTU je nutná, její vedení bude kontrolováno. Sebraná data budou používána jako jeden z hlavních ukazatelů při vyhodnocování přípravy, budou ovlivňovat plány či oponenturu plánů budoucí přípravy jedince a budou sloužit ke sledování sportovního vývoje jedince.