řád loděnice


08.01.2011 18:03:18

Areál loděnice oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. (dále jen areál) u jezera Kunovská tabule v Ostrožské Nové Vsi  je majetkem TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. (dále jen TJ).

Areál využívají především členové oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. (dále jen oddíl), dále jej využívá Sportovní klub dračí lodě Ostrožská Nová Ves (dále jen SK). Provozní náklady areálu včetně jeho úprav jsou hrazeny z rozpočtu oddílu.

Za provoz a správu areálu zodpovídá předseda oddílu a TJ Vít PJAJČÍK, jeho denní provoz zajišťuje správce areálu Ludvík ONDRAČKA, v době sportovní přípravy závodního družstva, jenž je předem stanovena vedoucím trenérem, trenéři oddílu – Vít PJAJČÍK, Pavla MARTINKOVÁ nebo Martina KYSELÁ, případně jimi pověření zástupci.  Za využívání areálu členy SK nese odpovědnost předseda SK Zbyněk ONDRAČKA.

Areál je přístupen členům oddílů zpravidla v provozní době. Její rozsah určují předseda oddílu a TJ Vít PJAJČÍK, správce areálu Ludvík ONDRAČKA a vedoucí trenér oddílu, požadavky na využívání areálu členy SK předkládá předseda SK Zbyněk ONDRAČKA. Provozní doba areálu je zpravidla od 14:00 do 18:00, v neděli od 10:00 do 12:00. Užívání areálu mimo stanovenou dobu je možné pouze po předchozí dohodě.

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a bezpodmínečně dodržovat zákaz kouření v celém areálu během organizovaných tréninků.

Návštěvníci areálu jsou povinni respektovat Návštěvní řád.

Klíče od areálu a objektů oddílu mají k dispozici správce loděnice, trenéři a pověření členové výkonné rady. Pro případ tréninku dospělých závodníků je u správce areálu uložen jeden klíč na zapůjčení. Klíče je zakázáno kopírovat a půjčovat jiným osobám.

Do areálu mají přístup jen členové výše zmíněných organizací a se souhlasem správce areálu hosté.

Trénink a používání tréninkových zařízení (posilovna, šplhadla) závodníky mládežnických kategorií (tzn. do 18ti let)  je bez přítomnosti některého z trenérů nebo pověřené osoby zakázán.

Přistávací molo slouží pouze pro nastupování a vystupování z lodí. Skákat a pobývat na mole není dovoleno.

Jakákoliv manipulace s plynovým topením či krbem, event. kamny a topení v tiskovém středisku je dovoleno pouze správci loděnice, trenérům, členům oddílové rady a případně pověřeným osobám starším 18ti let. Oheň musí být včas uhašen.

Skříňky v šatnách jsou přednostně přiděleny členům závodního družstva oddílu. Každá skříňka musí být označena jmenovkou, měla by být uzamčena. Cenné předměty a peníze je vhodné předat do úschovy trenérům nebo správci loděnice.

Lodě závodníků jsou těmto každoročně přerozdělovány trenéry oddílu. Každou přidělenou loď smí užívat pouze určený závodník. Členové, kteří si chtějí zapůjčit loď se musí v případě závodních lodí obrátit na některého z trenérů, v případě ostatních lodí na správce areálu. Každá loď má vymezené místo a nelze ji svévolně přemísťovat. O uložení jiných lodí v loděnici rozhoduje správce areálu nebo předseda oddílu a TJ. Každý uživatel lodě, musí o tuto patřičně pečovat (tzn. po každém použití nejen vylévat vodu, ale i vytírat a jakékoliv závady musí ihned hlásit správci areálu). V případě poškození lodě vlastní nedbalostí musí její uživatel uhradit náklady na opravu lodi ve výši stanovené správcem areálu, v závažných případech hodnotu celé lodi, kterou vyčíslí oddílová rada oddílu. Všichni uživatelé dalšího sportovního vybavení (pádla, vesty, špricky, míče aj.) jsou povinni toto ukládat zpět na vyhrazená místa v loděnici.

Do posilovny, tělocvičny a klubovny ve žluté loděnici je povolen vstup pouze po přezutí. Veškeré oblečení musí být odkládáno v předsíňce nebo v šatně! Uživatelé těchto prostor jsou povinni ukládat nářadí nebo vybavení zpět na své místo. Před odchodem také zkontrolují uzavření oken.

Jízdní kola je povoleno ukládat pouze podél staré nebo nové loděnice, je doporučeno, aby byla majiteli zabezpečena proti odcizení.

Oddíl kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. neručí za jakékoliv ztráty v areálu loděnice.

Zjištěné závady jsou všichni uživatelé areálu povinni nahlásit správci areálu.

Členové oddílu jsou povinni oznámit pobyt jim neznámé osoby správci loděnice nebo členům oddílové rady.

Každý návštěvník areálu je povinen udržovat pořádek.

v Ostrožské Nové Vsi 1.1. 2016, Vít Pjajčík, předseda oddílu kanoistiky a TJ Ostrožská Nová Ves, z.s.  

  • Areál loděnice oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves (dále jen areál) u jezera Kunovská tabule v Ostrožské Nové Vsi  je majetkem Tělovýchovné jednoty Ostrožská Nová Ves (dále jen TJ).

 

Areál využívají především členové oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves (dále jen oddíl), dále jej využívá Sportovní klub dračí lodě Ostrožská Nová Ves (dále jen SK). Provozní náklady areálu včetně jeho úprav jsou hrazeny z rozpočtu oddílu.

 

Za provoz a správu areálu zodpovídá předseda oddílu a TJ Vít PJAJČÍK, jeho denní provoz zajišťuje správce areálu Ludvík ONDRAČKA, v době sportovní přípravy závodního družstva, jenž je předem stanovena vedoucím trenérem, trenéři oddílu – Vít PJAJČÍK, Pavla MARTINKOVÁ nebo Martina KYSELÁ, případně jimi pověření zástupci.  Za využívání areálu členy SK nese odpovědnost předseda SK Zbyněk ONDRAČKA.

 

Areál je přístupen členům oddílů zpravidla v provozní době. Její rozsah určují předseda oddílu a TJ Vít PJAJČÍK, správce areálu Ludvík ONDRAČKA a vedoucí trenér oddílu, požadavky na využívání areálu členy SK předkládá předseda SK Zbyněk ONDRAČKA. Provozní doba areálu je zpravidla od 14:00 do 18:00, v neděli od 10:00 do 12:00. Užívání areálu mimo stanovenou dobu je možné pouze po předchozí dohodě.

 

Všichni návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a bezpodmínečně dodržovat zákaz kouření v celém areálu.

 

Návštěvníci areálu jsou povinni respektovat Návštěvní řád.

 

Klíče od areálu a objektů oddílu mají k dispozici správce loděnice, trenéři a pověření členové výkonné rady. Pro případ tréninku dospělých závodníků je u správce areálu uložen jeden klíč na zapůjčení. Klíče je zakázáno kopírovat a půjčovat jiným osobám.

 

Do areálu mají přístup jen členové výše zmíněných organizací a se souhlasem správce areálu hosté.

 

Trénink a používání tréninkových zařízení (posilovna, šplhadla) závodníky mládežnických kategorií (tzn. do 18ti let)  je bez přítomnosti některého z trenérů nebo pověřené osoby zakázán.

 

Přistávací molo slouží pouze pro nastupování a vystupování z lodí. Skákat a pobývat na mole není dovoleno.

 

Jakákoliv manipulace s plynovým topením či krbem, event. kamny a topení v tiskovém středisku je dovoleno pouze správci loděnice, trenérům, členům výkonné rady a případně pověřeným osobám starším 18ti let. Oheň musí být včas uhašen.

 

Skříňky v šatnách jsou přednostně přiděleny členům závodního družstva oddílu. Každá skříňka musí být označena jmenovkou, měla by být uzamčena. Cenné předměty a peníze je vhodné předat do úschovy trenérům nebo správci loděnice.

 

Lodě závodníků jsou těmto každoročně přerozdělovány trenéry oddílu. Každou přidělenou loď smí užívat pouze určený závodník. Členové, kteří si chtějí zapůjčit loď se musí v případě závodních lodí obrátit na některého z trenérů, v případě ostatních lodí na správce areálu. Každá loď má vymezené místo a nelze ji svévolně přemísťovat. O uložení jiných lodí v loděnici rozhoduje správce areálu nebo předseda oddílu a TJ. Každý uživatel lodě, musí o tuto patřičně pečovat (tzn. po každém použití nejen vylévat vodu, ale i vytírat a jakékoliv závady musí ihned hlásit správci areálu). V případě poškození lodě vlastní nedbalostí musí její uživatel uhradit náklady na opravu lodi ve výši stanovené správcem areálu, v závažných případech hodnotu celé lodi, kterou vyčíslí výkonná rada oddílu. Všichni uživatelé dalšího sportovního vybavení (pádla, vesty, špricky, míče aj.) jsou povinni toto ukládat zpět na vyhrazená místa v loděnici.

 

Do posilovny, tělocvičny a klubovny ve žluté loděnici je povolen vstup pouze po přezutí. Veškeré oblečení musí být odkládáno v předsíňce nebo v šatně! Uživatelé těchto prostor jsou povinni ukládat nářadí nebo vybavení zpět na své místo. Před odchodem také zkontrolují uzavření oken.

 

Jízdní kola je povoleno ukládat pouze podél staré nebo nové loděnice, je doporučeno, aby byla majiteli zabezpečena proti odcizení.

 

Oddíl kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves neručí za jakékoliv ztráty v areálu loděnice.

 

Zjištěné závady jsou všichni uživatelé areálu povinni nahlásit správci areálu.

 

Členové oddílu jsou povinni oznámit pobyt jim neznámé osoby správci loděnice nebo členům výkonné rady.

 

Každý návštěvník areálu je povinen udržovat pořádek.

 

v Ostrožské Nové Vsi 1.1. 2015

Vít Pjajčík, předseda oddílu kanoistiky a TJ Ostrožská Nová Ves

<< <   1   > >>
Bleskovky

AREÁL LODĚNICE s OMEZENÝM PROVOZEM

<< <   1 2 3 ...   > >>
Akce
Svátky a události
27. 5. 2020, svátek má Valdemar.
slaví kajakářka Marie Kučerová rozená Ratajská
Jméno: admin
trénujeme...
Administrace
Login:

Password:
rychlostní kanoistika - dragonboating - turistika - rekreační sporty || založeno 1957 || Ostrožská Nová Ves, 687 22, tel:+420 607 677 778, eml: canoe.onv@gmail.com
windguru.cz || yr.no || pmo.cz || kanoe.cz || kanoe.sk || canoe-europe.org || canoeicf.com || tokyo2020.jp